کوچه پس کوچه های دلم.....

کاش سرنوشت جز این می نوشت-انگار سکوت جایی بهتر از لبانم پیدا نکرده!پس فقط می نویسم

.¸¸.• Design-Archive-Profile-Home •.¸¸.

salaaaaaaaaaaaam omadaaaaaaaam k baz benevisaaaaaaaaaaaaaaam bazaaaaaam hese asheghi soragham omadeeeeeeeeeeeeee bazaaaaaaaaaaam ye hese ajibe asheghiiiiiiiiiiiiiiiiii

az in hesss mitarsaaaaaaaaaaaaaam mitarsaaaaaam k shekast bokhoraaaaaaaaaaaaaaaaaam

2sesh daraaaaam ama nemi2nam chetor bayan konaaaaaaaaaaaam 2st nadaraam to 2st dashtaaaaaaaaaaaan be rozmaregi beresiiiiiiim.............hamiiiiiiin

+ ;

خدایاکمکم کن.....فردابرای اولین بارمیخوان بیان خونمون.....خیلی میترسم استرس دارم..........خیلی میترسم.....نمیدوووونم چی بایدبگم.....خدایاکمک کن...دستاموبگیر..........خدایانزاربازدوباره توچاه بیفتم...اگه یباردیگه اشتباه کنم نابودمیشم....

+ ;

 خیلیییی خسته ام.............مغزم دردمیکنه...................تمام اعضای بدنم دردمیکنه...........

میخوام استعفابدم...........

+ ;

افقط اوووومدم بنویسممممممممم...

اومدم بنویسم بلکه آروووم بگیرم....

این روزاحالم خوش نیست واقعاخوب نیستم........تنهاترازهمیشه...گوشه گیرترازهمیشه.......

اصلاحس خوووبیی ندارم..نمیتونم بادیگران ارتباط برقرارکنم.....دیگه چیزی خوشحالم نمیکنه خوشحال نیستم....

گوشه گیروبیشترتوخودمم اعتمادبه نفسمم تضعیف شده دیگه سمیرای قبل نیستم زیادتوجمغع نیستم و نمیتونم بادیگران ارتباط برقرار کنم واعتماد به نفس ندارم.......

اصلاازاین وضعیتم خوشحال نیستم....غمگینممممم هرکاری هم میکنم این حس درست نمیشه وروز به روز بدتر میشم وتنهاتر...دیگه حوصله ی هیچکس وندارم..........

بعدازمدتهااومدم بنویسم بلکه سبکترشم...بلکه آرومتر...

بلکه حالموخوووب کنه........

شرایط بدی دارمممممممممم خداکمکم کن....

گاهی باخووودم فک میکنم چطوره که یه نفرسراسر زندگی وخوب وآرومی داره وسراسر زندگی خووووب اماگاهی اوقاتم یکی مثل من زندگی خوب بایدبراش رویاباشههههههههه.......

خدایا یعنی میشه منم یه زندگی سراسر خوب وآرامش داشته باشممممممممممم....

خدایامثل همیشه کمکم کن......

واقعاحالم خوش نیستتتتتت واقعا به کمک احتیاج دارمممممممم...........

+ ;

کاش داشتمت...کاش بووودی....

این روزاتنهاآرزوم این شده که برای یکبارم که شده ببینمت...بدجوووردلتنگتم...

این روزامدام میرم سراغ گوشیم تاردی نشونییییییییی ازتوباشه...

کاش زنگ بزنی...کاش ببینمت...حتی شده باگله وشکایت...

فک کنم به نبودم عادت کردی....ببینم اصلابه من فک میکنییییییییییییییییی..............

دلم برای اون روزام تنگ شده اون روزاموبهم برگردوووون....

+ ;

کاش داشتمت...کاش بووودی....

این روزاتنهاآرزوم این شده که برای یکبارم که شده ببینمت...بدجوووردلتنگتم...

این روزامدام میرم سراغ گوشیم تاردی نشونییییییییی ازتوباشه...

کاش زنگ بزنی...کاش ببینمت...حتی شده باگله وشکایت...

فک کنم به نبودم عادت کردی....ببینم اصلابه من فک میکنییییییییییییییییی..............

دلم برای اون روزام تنگ شده اون روزاموبهم برگردوووون....

+ ;

لعنت به تو...لعنت به توکه زندگیموآتیش کشیدیییییی......... آخه لعنتی تویی که یه روزی میخواستی بری چرااومدییییییییی..........

داغووونم حسین...داغووووون.....چشام میسوزه.....دودومیزنهههههههههه...

بازم یادت......خیالتت....

کاش توهم حال منوداشته باشیییییییی..خوابموازم گرفتی...خوراکموگرفتی....

تاکییییییی؟تاکجامیخوام خودموبه بی خیالی بزنم...

خسته ام...خستهههههههههه..تظاهربه خوب بودن شادبووودن میکنم....

اماهیچ چیزنمیتونهه نبودتوپرکنه....نبودت سوزوندم...

کاش ازاین حال خراب من توهم داشته باشیییییییییی....

کاش توهم حال منوداشته باشی..............

چشام میسوزهههههههه...

یادت رهام نمیکنه....

+ ;

خداااااااا چراباید قسمت من اینطووورباشه....

خداصبری که داده بووودی طاق شده....

بخدادیگه خسته شدم....

خداچرابایدزندگیم اینطوری شه...

تاالان فک میکردم همه چی تموم شده ودیگه هیچ حسی بین من واون وجودنداره.....امااشتباه محضه...

امروزفقط باوجووودیک اس ام اس داغووون شدم....

خدایااون همه دلدادگی عاشقی دوست داشتن چراداغون شد...

خدایابه چه جرمی ؟

ماکه عاشق هم بودیم...

چرانبایدیه زندگی آروم وقشنگ وکنارهم داشته باشیم.....

چرانبایدمثل بقیه زندگی آرومی داشته باشیم....

خدایاصبری که داده بودی تموم شده...

دیگه طاقت ندارم...

چرااینکاروباهام کرد.....؟

خدایاخسته ام.....

   

+ ;


ادامه مطلـب
+ ;

اینجا وبلاگ من است!

همان کلبه خرابه ای که چند رود قرمز از وسطش عبور میکرد و چند عدد کاکتوس تشنه را سیراب!

میبینی؟!

پرنده هم پر نمیزند!

اینجا روزگاری داشت برای خودش!

احساس مادر مرده پدرش را درآورد!

منزویش کرد و انداختش دور و حالا تار عنکبوت ها هم چون حشره ای برای صید پیدا نمیکنند از اینجا کوچ کرده اند!

دلم گرفته مسافر اما تو خوب میدانی دله گرفته نه حاجتش دود است و نه قلم!

دل گرفته را باید تیشه دستش داد و رهایش کرد در دل کوه!

عاشقی شرف دارد به دلگرفتگی!

لا اقل خریداری دارد که چند وجب نصیحتت کند اما دلگرفته نصیحت ندارد فقط سرکوفت میخوری و عادتت میشود سکوت!

سکوت هم که کنی وبلاگت ماهها میشود غریب!

+ ;